Inhoudstafel

 

Voorwoord         

Inleiding               

De Gouden Kooi 

Is vermenselijken altijd fout?          

 

H1: Onzindelijkheid           

Wat is onzindelijk?             

Zindelijk zijn zit hen in de genen    

Onzindelijk is niet onzindelijk          

 

H2: EHBO—Eerste Hulp Bij Onzindelijkheid

De medische controle      

Seksuele status   

Het kattenbakbeleid          

Hou een dagboek bij         

 

H3: STRESS           

Verschillende vormen van stress   

Medische impact van stress            

Stresssignalen in de lichaamstaal    

Stressmanagementsysteem             

Stressfactoren    

Hoe verschillende types omgaan met chronische stress          

Hogere stressdrempel door socialisatie       

‘Van nature angstig’           

Hoe ga je om met een angstige kat

Stressreducerende hulpmiddelen 

 

 H4: Je kat, een bekende onbekende?         

Ontmoet je kat    

Communicatie     

Territorium          

Sport en spel       

 

H5: Groepsdynamieken   

Wanneer is een kattengroep harmonieus en wat is een sociale groep?              

Afspraken maken               

Passieve agressie               

Heropen de onderhandelingen      

De keuze van het nieuwe kat-gezinslid         

Waar ging de harmonie verloren?

Hoe omgaan met conflicten            

 

H6: Diepere analyse          

Wanneer begon de onzindelijkheid of stressuiting?  

      Een verhuis

     Verbouwingswerken, nieuwe of herplaatste meubels

     Een nieuw levensritme

     Verandering in gezinssamenstelling

     Een dier uit de groep overlijdt

     Er komt een nieuwe kat of hond bij

     Een nieuwe buurkat of zwerfkat in de buurt?

Wanneer worden de feiten gepleegd?        

Wat vertelt de locatie?     

Wat vertelt de frequentie van de stressuitingen?      

Wie deponeerde de boodschap?  

Stroomdiagram   

 

Tot slot 

 

Introductieprocedures

© en auteur: Karin Weuts. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of auteur.