Algemene voorwaarden

 

 1. Hieronder omschreven als ‘klant’ omvat alle betalende of niet-betalende klanten en contacten mbt gedragstherapie of de online shop via eender welk kanaal behorende tot Milaya gcv, alsook alle personen die de online door Milaya gcv beschikbaar gestelde informatie doornamen en al dan niet ten volle toepasten.

 2. In alle vormen van samenwerking, aanvaardt de klant dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

 3. Deze algemene voorwaarden voor het samenwerken met Milaya gcv zijn beschikbaar via de website www.KattenGedragsTherapeut.be/algemenevoorwaarden.

 4. Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant (indien beschikbaar), zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

 5. Milaya gcv gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit wil zeggen dat Milaya gcv alles in haar macht zal doen om zo kundig mogelijk advies te verlenen, maar een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden aangezien de therapie zelf afhangt van vele verschillende factoren.

 6. Geen van de producten geadviseerd op of te bestelling via www.KattenGedragsTherapeut.be zijn bestemd om een persoonlijk advies van een professional te vervangen, zoals uw dierenarts of kattengedragstherapeut.

 7. Raadpleeg ten allen tijde en bij de minste twijfel uw dierenarts en/of gedragstherapeut bij het aanbieden of toedienen of toepassen van deze producten

 8. Milaya gcv kan onder geen omstandigheden verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke vorm van onaangename uitkomst bij het gebruik van de verkochte producten.

 9. Milaya gcv kan nooit resultaten beloven bij het gebruik van onze producten, daar resultaten afhankelijk zijn van vele verschillende aspecten. Het is daarbij niet mogelijk om een ‘niet tevreden, geld terug’ policy aan te bieden.

 10. Milaya gcv kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde consulting (online of telefonisch advies/opleiding/gedragstherapie/advies in de winkel PurrFect Design). De klant blijft steeds eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen. Milaya gcv belooft wel dat alle gegeven adviezen zoveel mogelijk gebaseerd zijn op wetenschappelijke en dier-vriendelijke technieken en theorieën.

 11. Indien de klant niet tevreden is of een klacht heeft over een handeling of verrichting met of van Milaya gcv, dient hij of zij dit schriftelijk (via email of per post) aan te kaarten binnen de 30 dagen na het gebeuren van de feiten. De klacht dient grondig gemotiveerd te zijn.

 12. Uw contactgegevens worden opgenomen in het bestand van Milaya gcv (KattenGedragsTherapeut en PurrFect Design) voor commercieel – administratieve doeleinden en worden onder geen omstandigheden aan derden doorgegeven. In overeenstemming met de wet op de privacy van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt de klant het recht op inzage en verbetering van de over hen bewaarde gegevens.

 13. De klant erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens intellectuele & industriële eigendommen zijn en blijven van Milaya gcv. De teksten, afbeeldingen en andere items op alle websites eigendom van Milaya gcv, cursusmateriaal, workshopinformatie, en andere publicaties worden door auteursrecht beschermd. En mogen niet in welke vorm of context dan ook gebruikt worden door derden, zonder uitdrukkelijke toestemming.